Vi spiller piano 2

Vi spiller piano 2

Pianogehør 1

Pianogehør 1

kr 150,00
Produktnr
Vi spiller piano 3

Av Carl-Bertil Agnestig
Tredje del av "Vi spiller piano" tar sikte på å utvikle videre den spilleferdighet og musikalske oppdragelse som ble grunnlagt i de tidligere delene. Mange ulike spillestiler finnes derfor representert, fra motorisk enkel, men klanglig relativt avansert musikk, til mer "pianistisk" utformede stykker med kanskje lettfattelig musikalsk innhold.

Mer informasjon
Description

Av Carl-Bertil Agnestig
Tredje del av "Vi spiller piano" tar sikte på å utvikle videre den spilleferdighet og musikalske oppdragelse som ble grunnlagt i de tidligere delene. Mange ulike spillestiler finnes derfor representert, fra motorisk enkel, men klanglig relativt avansert musikk, til mer "pianistisk" utformede stykker med kanskje lettfattelig musikalsk innhold.

Produsentid