Vi spiller piano 1

Vi spiller piano 1

Vi spiller piano 3

Vi spiller piano 3

kr 150,00
Produktnr
Vi spiller piano 2

Av Carl-Bertil Agnestig
I 2. del av "Vi spiller piano" arbeider vi videre etter stort sett samme prinsipper som i del 1. Det er lagt vekt på å bruke en luftig pianosats som bør gi gode utviklingsmuligheter for elevene, både rent musikalsk og manuelt.

Videre har en utvidelse av tonalliteten begynt; foruten rene mollmelodier forekommer kirketonarter i flere melodier. Noen småstykker av Maruice Karkoff vil tjene som en liten orientering mot vår tids musikk.

Mer informasjon
Description

Av Carl-Bertil Agnestig
I 2. del av "Vi spiller piano" arbeider vi videre etter stort sett samme prinsipper som i del 1. Det er lagt vekt på å bruke en luftig pianosats som bør gi gode utviklingsmuligheter for elevene, både rent musikalsk og manuelt.

Videre har en utvidelse av tonalliteten begynt; foruten rene mollmelodier forekommer kirketonarter i flere melodier. Noen småstykker av Maruice Karkoff vil tjene som en liten orientering mot vår tids musikk.

Produsentid